Tuyển Dụng

Vị trí Số lượng Hạn nộp Ứng tuyển
Giám Đốc Kinh Doanh 01 30/04/2021 Ứng tuyển
Giám Đốc Sàn 02 30/04/2021 Ứng tuyển
Trưởng phòng Marketing 03 30/04/2021 Ứng tuyển

Chuyên Viên Kinh Doanh

50 30/04/2021

Ứng tuyển

Chuyên viên Tuyển dụng

01 30/04/2021

Ứng tuyển

 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Ứng viên tải Biểu mẫu đăng ký
>> tại đây <<

 

Điền đầy đủ thông tin, gửi về:

Email: tuyendung.tientrangroup@gmail.com

Đt:

(028) 2250 8866